17 lis 2009

Raport na temat porwań i przymusowych konwersji na islam chrześcijanek w Egipcie

W zeszłym tygodniu opublikowano raport opracowany przez Międzynarodową Organizację Solidarności Chrześcijan oraz fundację Koptyjską na rzecz Praw Człowieka. Raport dokumentuje dziesiątki przypadków chrześcijanek, które zostały uprowadzone i zmuszone do małżeństwa z muzułmanami oraz do przejścia na islam.

Przeprowadzający badania rozmawiali między innymi z księdzem, który powiedział, iż w jego tylko parafii zdarzyło się ponad 50 takich przypadków w ostatnich latach. Z badań wynika, że egipskie służby państwowe w większości przypadków ignorują zgłoszenia o uprowadzeniach, molestowaniu i przymusowych konwersjach na islam młodych chrześcijanek, nie chcą nawet rejestrować tych przypadków, a tym bardziej prowadzić jakichkolwiek śledztw, nie mówiąc o oskarżeniach.
Doniesienia na ten temat są również ignorowane przez międzynarodowe organizacje zajmujące się prawami człowieka.
Społeczność chrześcijańska w Egipcie - Koptowie, stanowi ok. 8 - 12 % populacji, pomimo to jest marginalizowana i prześladowana. W konstytucji Egiptu zapisane jest, że religią państwową jest islam i islam jest głównym źródłem stanowienia prawa...

Niektóre chrześcijanki zmuszone do przyjęcia islamu w opisany powyżej sposób:
Żródła: The Christian Post
R.E.A.L.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz