17 maj 2010

Pogaństwo w islamie - Al Ka'ba w Mekce

Islam, podobnie jak inne religie tak zwane „monoteistyczne”- judaizm i chrześcijaństwo- głosi wiarę tylko w jednego Boga. Islam często podkreśla swoją wyższość nad chrześcijaństwem wskazując, że chrześcijanie faktycznie czczą nie jednego, lecz trzech bogów (Trójca Święta) i niektórzy teolodzy muzułmańscy z tego powodu nazywają chrześcijan poganami. Jednak sam islam nie jest wcale tak czystym monoteizmem, jak twierdzi. Przeciwnie, zachował bardzo wiele z pogańskich tradycji.
Najlepszym przykładem tego zjawiska są tak zwane „szatańskie wersety”, które prorok Mahomet wypowiedział w czasie „objawiania” Koranu, a później wycofał.
Umieszczenie „szatańskich wersetów” w pierwotnej wersji Koranu potwierdzają miedzy innymi wczesne historyczne biografie Mahometa, napisane przez al-Waqidi’ego, Ibn Sa'da, al-Tabari’ego i Ibn Ishaqa. Według ich przekazów Mahomet pragnął nawrócić na islam swoich krewnych i sąsiadów z Mekki, którzy kpili z jego proroczych wizji. W Mekce był silny ośrodek pogańskiego kultu i mieszkańcy miasta nie chcieli tracić dochodów z pielgrzymek do miejscowych sanktuariów na rzecz jakiejś nowej, abstrakcyjnej wiary w jednego boga. Z tego powodu Mahomet podczas recytowania sury „an-Najm” („Gwiazda”) (przekazywanej mu jakoby przez anioła Dżibrila (Gabriela), po wersetach 19 i 20:

19. Co myślicie o boginiach Allat i al-'Uzza?

20. I o Manat trzeciej ich bogini?

wyrecytował następujące wersety:

21. To najprzedniejsze boginie

22. I można liczyć na ich wstawiennictwo

Allat była boginią płodności, czczoną pod postacią bloku białego granitu w miejscowości Ta’if koło Mekki; czcili ją głównie mieszkańcy północnej i środkowej Arabii. Al-'Uzza była boginią czczoną w środkowej Arabii pod postacią czarnego kamienia. Manat była również otaczana kultem w Mekce jako bogini przeznaczenia, decydująca o losie człowieka. Wszystkie trzy były uważane za córki boga Allaha.

Ponieważ „szatańskie wersety” były nie do pogodzenia z przekazem koranicznym, Mahomet wycofał je później, zastępując następującymi wersami:

21. Czyż wy będziecie mieć synów, a Allah córki?

22. Taki podział byłby niesprawiedliwym.

Następnie Mahomet usprawiedliwiał się, tłumacząc, że wersety „pogańskie” zostały mu jakoby podpowiedziane przez szatana, który przybrał postać anioła Dżibrila.

Problem polega na tym, że Allat, al-'Uzza i Manat były boginiami, które czczono głównie w Mekce. Mahomet wypowiadał zaś słowa wspomniane w przytoczonych wersetach właśnie mieszkańcom Mekki - twierdząc więc, że "to najprzedniejsze boginie / i można liczyć na ich wstawiennictwo" podważył monoteizm własnej religii i to najwidoczniej z oportunizmu, żeby nie pozbawiać swojego klanu ważnych dochodów, płynących z sanktuariów trzech bogiń. Chociaż później usunął ”szatańskie wersety” to jednak nie zamierzał odbierać Mekce jej wyjątkowej roli popularnego miejsca kultowego.
Mahomet, tworząc nową religię, opartą na kulcie jednego boga- Allaha, jednocześnie zachował tak wiele, jak się tylko dało, z kultu młodszej córki Allaha- bogini al-'Uzzy. Zabrał ze świątyni bogini jej wyobrażenie, czyli święty Czarny Kamień (przypuszczalnie meteoryt) i umieścił go w ścianie al-Ka’by – najświętszego sanktuarium islamu w Mekce. Ucałowanie tego Czarnego Kamienia to cel wszystkich wyznawców islamu.
Kult al-'Uzzy sprawowały kapłanki, składające jej nawet ofiary z ludzi. W islamskiej al-Ka’bie opiekę nad Czarnym Kamieniem sprawowali strażnicy zwani „Synami Starej Kobiety”. Ich nazwa to kolejna pamiątka po dawnej bogini.

Al-Ka’ba, czyli „Dom Kwadratowy” była świątynią pogańską, zbudowaną na długo przed wystąpieniem Mahometa. Oprócz Allaha, czczono tam liczne inne bóstwa i al-Ka’ba była wypełniona ich wizerunkami. Mahomet usunął ze świątyni większość tych pogańskich idoli, ale nie wszystkie. Jak pisaliśmy wcześniej- kazał wmurować w ścianę sanktuarium kultowe wyobrażenie bogini al-'Uzzy, czyli Czarny Kamień, a wewnątrz budynku pozostawił inne kultowe wyobrażenie boga Hubala, wykonane z czerwonego karneolu. Było to bóstwo nieba i księżyca, czczone w Arabii w słynnej wyroczni.

Jak widać, islam do dzisiaj otacza najwyższą czcią pozostałości kultu pogańskiego w Mekce.

Więcej o pogańskich praktykach w islamie: TU

3 komentarze: